PROJEKTY UNIJNE


Projekt: „Dotacja na kapitał obrotowy
dla Coffee Service sp. z o.o.”.

Coffee Service Sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój realizuje Projekt: „Dotacja na kapitał obrotowy dla Coffee Service sp. z o.o.”

Cel Projektu :  Celem projektu jest wsparcie utrzymania działalności gospodarczej średniego przedsiębiorcy, który na skutek wystąpienia pandemii COVID-19, w dniu udzielenia pomocy znajduje się w trudnej sytuacji lub odnotował spadek obrotów o co najmniej 30% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku.

Planowane efekty: Środki na kapitał obrotowy – zaspokojenie pilnych potrzeb w zakresie płynności i przezwyciężenia trudności finansowych, które zaistniały wskutek pandemii COVID-19.

Termin realizacji projektu: 01.07.2020 r.- 30.09.2020 r.

Całkowity koszt realizacji Projektu: 206 660,16 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 206 660,16 zł.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy.


Program Operacyjny Inteligentny Rozwój.
„Zgłoszenie wynalazku
w EPO laminatów biodegradowalnych”.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój. „Zgłoszenie wynalazku w EPO laminatów biodegradowalnych”.

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Create a website or blog at WordPress.com Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Rozpocznij
<span>%d</span> blogerów lubi to: