BLOG – THINK GREEN

Testy biodegradacji!

Posiadasz opakowania biodegradowalne?
Chcesz sprawdzić, czy ulegają biodegradacji?
Skontaktuj się z nami!

Oferta firmy Coffee Service Sp. z o.o. została rozszerzona o wykonywanie testów biodegradacji opakowań. Testy są wykonywane w nowoczesnym urządzeniu kompostującym, wykorzystującym technologię mikrobową. Urządzenie zapewnia redukcję masy przetwarzanego materiału organicznego o około 80-90 % w ciągu 24 h, a wytworzony produkt w postaci pre-kompostu nadaje się do dalszego wykorzystania w środowisku. 

Poniżej przedstawiamy proces biodegradacji naszych opakowań

Chcesz dowiedzieć się więcej zapraszamy do kontaktu: jakosc@coffee-service.eu

Testy biodegradacji – film

Czy jesteś gotowy na opakowania BIO?

W ostatnich latach odnotowano wyraźny wzrost poszukiwania przez producentów produktów zrównoważonych, szczególnie zauważalny w sektorze opakowań, które obok spełniania funkcji informacyjnej i reklamowej, stanowią również istotny udział wśród wytwarzanych odpadów. Ograniczenie ilości odpadów opakowaniowych jest obecnie uważane za jeden z najważniejszych celów w branży opakowaniowej, podobnie jak w branży spożywczej, która podejmuje międzynarodowe inicjatywy mające na celu przeciwdziałanie marnowaniu żywności.

W związku z powyższym firma Coffee Service Sp. z o.o. poszukuje innowacyjnych rozwiązań, których celem jest tworzenie i udoskonalanie opakowań o właściwościach biodegradowalnych.

Poniżej przedstawiamy proces biodegradacji naszych opakowań BIO w zaledwie 7 dni!

 Testy wykonano w maszynie kompostującej, która umożliwia przetwarzanie resztek żywności oraz odpadów biodegradowalnych poprzez przyśpieszony i kontrolowany rozkład organiczny.

Proces biodegradacji opakowań BIO

Wkrótce przedstawimy proces biodegradacji naszych kubków BIO.


LED GO

Nasza firma myśląc o środowisku naturalnym wymienia całe oświetlenie na LEDowe, które emitując taką samą lub większą ilość światła pobiera dużo mniej energii. Halogeny i lampy LED są bezpieczne dla środowiska naturalnego i zdrowia. Dzięki wysokiej wytrzymałości i żywotności, a także prostocie utylizacji, nie powodują zanieczyszczania przyrody w takim stopniu jak zwykłe żarówki. Dodatkowo niskie zużycie energii poprzez taki typ oświetlenia pozwala na wypracowanie oszczędności w kwestii kosztów energii elektrycznej. Mniejsze zapotrzebowanie na prąd powoduje, że do atmosfery przy produkcji energii elektrycznej nie przedostaje się taka ilość szkodliwych związków chemicznych, w tym dwutlenku węgla, jak przy oświetleniu tradycyjnego typu.

Program THINK GREEN!

Firma Coffee Service Sp. z o.o. przyjazna środowisku !

W ramach programu THINK GREEN i zgodnie z wymaganiami  Polityki Zarządzania Coffee Service Sp. z o.o., której jednym z kierunków działania jest ochrona środowiska zawierająca się m.in. w korzystaniu z odnawialnych źródeł energii, produkcji opakowań biodegradowalnych i opakowań w pełni nadających się do recyklingu pragniemy poinformować, że korzystamy  z nowoczesnego urządzenia kompostującego resztki żywności oraz Bio odpady.

Program THINK GREEN!

Maszyna kompostująca umożliwia przetwarzanie   wszystkich rodzajów odpadów biodegradowalnych poprzez ich przyśpieszony i kontrolowany rozkład organiczny. 

Urządzenie wykorzystuje specjalistyczne mikroorganizmy, dzięki którym rozpad odpadów organicznych jest możliwy w ciągu 24 godzin.

Kompostownik zapewnia redukcję masy przetwarzanego materiału organicznego o około 80-90%, co pozwala na realną optymalizację kosztów w gospodarce odpadami. 

Urządzenie kompostujące pozwala nam na ekologiczne oraz efektywne zarządzanie odpadami oraz umożliwia sprawdzenie produkowanych przez nas opakowań biodegradowalnych.

Wkrótce przedstawimy  cykl kompostowania naszych opakowań Bio.


Jesteśmy ECO!

Firma Coffee Service korzysta z odnawialnych źródeł energii wyprodukowanej przy pomocy paneli fotowoltaicznych.

Kolejnym etapem wdrażania programu THINK GREEN są nasze panele które przetwarzają światło słoneczne na energię elektryczną, czyli wytwarzają prąd elektryczny z promieniowania słonecznego przy wykorzystaniu zjawiska fotowoltaicznego.


Czym jest biodegradowalność?

Modne ostatnio słowo, odmieniane przez różne przypadki, często razem w kontekście z efektem cieplarnianym i emisją CO2. Ale czym tak naprawdę jest?

Kierując się prostą logiką , powinien to być produkt typu „bio”, który ulega degradacji – najlepiej samoczynnie i w każdym środowisku. Taka perspektywa wygląda kusząco – opakowanie po batoniku, które samoczynnie się rozłoży – więc w zasadzie można wyrzucić je wszędzie, przecież i tak prędzej czy później zniknie .

Program THINK GREEN!

Jednak definicja produktów biodegradowalnych jest trochę bardziej złożona: jest to biochemiczny rozkład związków organicznych przez saprobionty (głównie bakterie i grzyby) na proste związki nieorganiczne. Poza organizmami żywymi do biodegradacji przyczyniają się także czynniki naturalne, takie jak światło słoneczne, tlen z powietrza i woda.

Oznacza to, że biodegradowalności trzeba trochę pomóc – najlepiej wspomóc ten proces substancjami biodynamicznymi w postaci biohumusu lub w płynnej.

Nagroda za takie działanie może być wysoka – biodegradowalne i kompostowalne opakowania wrócą z powrotem do gleby, a my unikniemy góry śmieci w naszych mieszkaniach, domach i na wysypiskach.

Wkrótce o tym jak rozpocząć przygodę w stylu „bio”.

Create a website or blog at WordPress.com Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑

Create your website at WordPress.com
Rozpocznij
%d blogerów lubi to: